Правила участі в конкурсі від "Абетки Харчування" та бренд-партнеру

Правила участі в конкурсі від "Абетки Харчування" та бренд-партнеру

Posted on: вт, 08/22/2023 - 14:50 By: content
Правила конкурсу

 

1. Загальні положення.

1.1. Організатором Акції «Акція для користувачів Facebook» в мережі Facebook є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «Нестле Україна», 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал 72 в літері "А’".  

1.2. Виконавцем Акції «Акція для користувачів Facebook» є Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ Україна», 01103. м. Київ, Бойчука Михайла, буд. 18-А (далі за текстом – «Виконавець»).
 

2. Умови проведення Акції «Акція для користувачів Facebook» (надалі - Акція).

2.1. Підписатися на сторінку «Абетка харчування» та Nesquik Ukraine в Facebook.

2.2. Зробити репост конкурсного поста собі в сторі.

2.3. Залишити під конкурсним постом коментар, а саме дати відповідь на запитання: «Який улюблений здоровий снек вашої дитини

2.4. Акція проводиться в мережі Facebook. 

2.5. Акція проводиться у строк з 22.08.2023 року до 28.08.2023 року включно (надалі – Період проведення Акції).  Акція діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій, Автономної Республіки Крим, та територій, на якій відбуваються бойові дії. 

2.6. Акція проводиться з метою заохочення інтересу до сторінки Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100057173721075
 

3. Вимоги до Учасників Акції.

3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні особи, які досягли 18-річчя.

3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил. 

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

3.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 

3.3.2. неповнолітні. 

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

3.4.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 

3.4.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 

3.4.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції; 

3.5 Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити Заохочування в Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочування в Акції. 

3.6 Організатор/Виконавець залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані ці Правила. 

3.7 Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.
 

4. Умови участі в Акції.

4.1. Вподобати сторінку «Абетка харчування» та Nesquik Ukraine в Facebook.

4.2. Зробити репост конкурсного поста собі в сторі.

4.3. Залишити під конкурсним постом коментар, а саме дати відповідь на запитання: «Який улюблений здоровий перекус вашої дитини

4.4. Акція проводиться в мережі Facebook. 

4.5. Розіграші подарунків відбудуться за допомогою сервісу https://commentpicker.com/ Розіграші Подарунків відбудуться автоматично, шляхом випадкового. Розіграш Подарунків Акції відбудеться 28 серпня 2023 року о 15:00. Фіксування результату розіграшу проводиться шляхом знімку екрану.

Автоматичний розіграш являє собою спеціально розроблене програмне забезпечення, що дозволяє обрати переможця серед усіх Учасників Акції, які виконали умови Акції.

4.2. Цілісність та функціональна придатність Подарунків має обов’язково перевірятися безпосередньо при отриманні. Компанія ТОВ «Нестле Україна» - Організатор, Виконавець та партнер проведення Акції не прийматимуть до розгляду та/або не нестимуть відповідальності за будь-якими претензіями, пов’язаними із втратою, пошкодженням та псуванням Подарунків після їх передачі Учаснику Акції.

4.4. Відповідальність Організатора/Виконавця щодо видачі Подарунків обмежується виключно нижчеевказаною кількістю та видами Подарунків. Подарунки можуть бути замінені на Подарунки іншого виду. 

4.5. Організатор та Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

4.6. Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Подарунків мають бути направлені безпосередньо до компанії-виробника.  

4.7. Організатор, Виконавець та партнер з місця проведення Акції не несуть відповідальності за: 

4.7.1. Неознайомлення Учасників з даними Правилами Акції;  

4.7.2. Неознайомлення Учасників з фондом Подарунків Акції і умовами їх отримання; 

4.7.3. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах; 

4.7.4. Неотримання Учасниками Подарунків/ Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця; 

4.7.5. Неправомірну реалізацію Подарунків Акції; 

4.8.6. За наслідки неправомірної реалізації Подарунків Акції. 

4.9. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним: 

4.9.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію; 

4.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції

4.12. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. Рішення Організатора /Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду. 

4.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил. 

4.14. Ця Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
 

5. Подарунки Акції.

5.1. Фонд Подарунків Акції складає 3 (три) набори для трьох переможців: 

 • набір ланч-бокс з сумкою та чашкою, напій Несквік, та сухий сніданок Несквік. 

5.2. Кількість Подарунків Акції обмежена, і складає по одному набору на одного учасника. 

5.3. Фонд Подарунків Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Подарунків переможцям Акції. 

5.4. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, вигляд), зазначених у рекламних матеріалах, які будуть поширюватися Виконавцем та/або Організатором Акції протягом Періоду проведення Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Подарунків Акції.
 

6. Порядок, умови та терміни отримання Подарунків Акції.

 1. Кожен учасник Акції, який виконав умови участі в Акції, вказані в пункті 4 цих правил, приймає участь у випадковому відборі переможців Акції. 
 2. Першим буде розіграно 1 набір, другим – 2 набір, третім – 3 набір.
 3. Переможців буде визначено шляхом випадкового відбору через сервіс https://commentpicker.com/
 4. Повідомлення Переможця Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції,  здійснюється шляхом повідомлення у особисті повідомлення на аккаунт в Facebook з якого було залишено коментар.
 5. Учасник Акції (визначений таким, що має право на Подарунок), який виявить бажання отримати цей Подарунок, повинен надіслати протягом 5 днів після отримання повідомлення від Організатора про право отримати  Подарунок, копії наступних документів та інформацію:

- копія першої, другої сторінки внутрішнього паспорта громадянина України (Учасника Акції) та сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання. Або копія ID картки громадянина України з двох сторін.

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків Учасника Акції; 

- свій контактний телефон  та поштову адресу, із зазначенням індексу.

 1. Переможець Акції погоджується з тим, що Виконавець або Організатор Акції не відшкодовує витрати на проїзд, проживання та будь-які інші витрати пов’язані з участю в Акції та отриманням подарунків.
 2.  Подарунок Акції отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. 
 3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохоченню Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунок Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
   

7. Інші умови

7.1. Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням Учасником Акції  Подарунків, несе Організатор Акції. 

7.1.2. Учасник Акції має розуміти, що вартість Подарунків/Головного Подарунку можуть перевищувати 25% (двадцяти п'яти відсотків) однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, що може створювати для нього відповідні правові наслідки. 

7.2. Взявши участь в Акції, Учасники Акції надають свою згоду на: 

а) на обробку в маркетингових цілях його(її) персональних даних. Володільцем персональних даних Учасників Акції є  Виконавець  Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він проінформований про свої права визначені чинним законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;  на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Учасник Акції проінформований, що його персональні дані можуть передаватись Виконавцю  Акції з метою контролю за виконанням Акції.

б) використання такої інформації Організатором з метою проведення Акції у відповідності з чинним законодавством України. Копії документів, наданих Організатору, не підлягають поверненню Учасникам Акції. 

7.3. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Акції.

7.5. Організатор не вступає у дискусії між Учасниками Акції щодо визнання Учасників Акції переможцями Акції.

7.6. Організатор Акції має право відмовити в подальшій участі в Акції особі, що невірно, не повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою відповідно до даних Правил, та/або не виконала інших вимог даних Правил, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

7.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.8. Своєю участю в Акції всі Учасники Конкурсу повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
 

8. Телефон для звернень:

8.1. Телефон гарячої лінії: 0 800 50 09 50

Дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України. Лінія працює цілодобово без вихідних протягом періоду Акції.