Правила участі в конкурсі до Міжнародного дня шеф-кухаря (для викладачів)

Правила участі в конкурсі до Міжнародного дня шеф-кухаря (для викладачів)

Posted on: пн, 11/28/2022 - 10:54 By: content

«Офіційні правила Акції «Акція до Дня Шеф-Кухаря для вчителів» (далі – Правила)

1. Загальні положення.
1.1. Організатором Акції «Акція до Дня Шеф-Кухаря для вчителів». є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Нестле Україна», 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал 72 в літері "А’".
1.2. Виконавцем Акції «Акція до Дня Шеф-Кухаря для вчителів» є Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ Україна», 01103. м. Київ, Бойчука Михайла, буд. 18-А (далі за текстом – «Виконавець»).

2. Умови проведення Акції «Акція до Дня Шеф-Кухаря для вчителів» (надалі - Акція).
2.1. Акція проводиться виключно для вчителів шкіл України.
2.2. Акція проводиться у строк з 21 листопада 2022 року до 05 грудня 2022 року включно (надалі – Період проведення Акції). Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України, виключно з міркувань безпеки (надалі — «Територія проведення Акції») в мережі Facebook.
2.3. Акція проводиться з метою заохочення інтересу до проєкту «Абетка Харчування».
2.4. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3. Вимоги до Учасників Акції.
3.1. Учасником Акції можуть бути вчителі середніх загальноосвітніх шкіл України, які мають відповідну освіту та офіційне працевлаштування у відповідних навчальних закладах.
3.2. До участі в Акції запрошуються дієздатні особи, які досягли 18-річчя.
3.3. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
3.4. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 3.4.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.4.2. неповнолітні.
3.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
3.5.1. Бути зареєстрованими на сайті: https://abetka-healthykids.com.ua.
3.5.2. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
3.5.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;
3.6 Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити Заохочування в Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочування в Акції.
3.7 Організатор/Виконавець залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані ці Правила.
3.8 Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4. Умови участі в Акції.
4.1. Для участі в Акції необхідно:
4.1.1. Протягом Періоду проведення Акції переглянути відео на офіційній сторінці проєкту «Абетка Харчування» в мережі Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100057173721075.
4.1.2. Завантажити рецепт приготування страв на сторінці https://abetka-healthykids.com.ua в розділі новини від 23.11.2022р з посиланням на новину конкурсу до «Дня Шеф-кухаря».
4.1.3. Приготувати страву згідно завантаженого рецепту разом з класом, у будь-якому складі.
4.1.4. До 5 грудня 2022 року до 10:00 зробити фото готової страви із дітьми, котрі брали участь у приготуванні та надіслати фото на електронну адресу: abetkanestle@gmail.com. *Своєю участю в Акції та виконанням умов Акції учасник акції підтверджує, що має всі та достатні дозволи на використання фото малолітніх/неповнолітніх осіб, які надсилає для участі в цій Акції. Учасник акції гарантує відсутність будь-яких можливих претензій до нього або до Організатора/Виконавця Акції в зв’язку з використанням надісланих фото. Учасник Акції заявляє, що всі будь-які можливі претензії чи переслідування через використання надісланого фото приймає на себе і звільняє Організатора/Виконавця від них.
4.1.4. Розіграші подарунків відбудуться автоматично, шляхом випадкового вибору зареєстрованого номеру на сайті https://www.random.org/, інформування переможців - шляхом комунікації через особисті повідомлення в мережі Facebook. Розіграш Подарунків Акції відбудеться 05 грудня 2022 року о 15:00. Фіксування результату розіграшу проводиться шляхом знімку екрану. Автоматичний розіграш являє собою спеціально розроблене програмне забезпечення, що дозволяє обрати переможця серед усіх зареєстрованих Учасників Акції.
4.2. Обов’язки Організатора/Виконавця перед усіма Учасниками не перевищують кількості і вартості Подарунків, зазначених у цих Правилах. Цілісність та функціональна придатність Подарунків має обов’язково перевірятися безпосередньо при отриманні. Компанія ТОВ «Нестле Україна» - Організатор, Виконавець та партнер з місця проведення Акції не прийматимуть до розгляду та/або не нестимуть відповідальності за будь-якими претензіями, пов’язаними із втратою, пошкодженням та псуванням Подарунків після їх передачі Учаснику Акції.
4.4. Відповідальність Організатора/Виконавця щодо видачі Подарунків обмежується виключно нижчеевказаною кількістю та видами Подарунків. Подарунки можуть бути замінені на Подарунки іншого виду.
4.5. Організатор та Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
4.6. Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Подарунків мають бути направлені безпосередньо до компанії-виробника.
4.7. Організатор, Виконавець та партнер з місця проведення Акції не несуть відповідальності за:
4.7.1. Неознайомлення Учасників з даними Правилами Акції;
4.7.2. Неознайомлення Учасників з фондом Подарунків Акції і умовами їх отримання;
4.7.3. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах; 4.7.4. Неотримання Учасниками Подарунків/ Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця;
4.7.5. Неправомірну реалізацію Подарунків Акції;
4.7.6. За наслідки неправомірної реалізації Подарунків Акції.
4.9. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
4.9.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію;
4.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції
4.12. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. Рішення Організатора /Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.
4.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
4.14. Ця Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

5. Подаруноки Акції.
5.1. Фонд Подарунків Акції складає:
5.1.1. Подарунки Акції:
5.1.1.1. Бутербродниця Gorenje SM 703 GCG – 1 шт, кулінарна книга та стікери на клас – 30 шт. 5.2. Кількість Подарунків Акції обмежена.
5.3. Фонд Подарунків Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Подарунків переможцям Акції.
5.4. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, вигляд), зазначених у рекламних матеріалах, які будуть поширюватися Виконавцем та/або Організатором Акції протягом Періоду проведення Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Подарунків Акції.

6. Порядок, умови та терміни отримання Подарунків Акції.
6.1. Кожен учасник Акції, який надіслав фото приготовленої власноруч страви відповідно до розділу 4 Правил, приймає участь у випадковому відборі переможців Акції.
6.2. Переможців буде визначено шляхом випадкового відбору через random.org
6.2.1. Початок фіксації фото готових страв вчителів з класом з 23 листопада 2022 року з 12:00.
6.2.2. Закінчення реєстрації фото готових страв вчителів з класом 05 грудня 2022 року до 10:00 6.3. Повідомлення Переможця Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, здійснюється шляхом повідомлення у особисті повідомлення на електрону пошту, з якої було надіслано фото.
6.4. Учасник Акції (визначений таким, що має право на Подарунок), який виявить бажання отримати цей Подарунок, повинен надіслати протягом 5 днів після отримання повідомлення від Організатора про право отримати Подарунок: - своє ПІБ, свій контактний телефон та поштову адресу, із зазначенням індексу для відправки подарунку.
6.5. Передача Подарункового фонду Акції оформлюється шляхом підписання Актом прийомупередачі Подарунків між Виконавцем Акції та Учасником Акції, котрий надсилається разом з подарунком, і відправляється Організатору Акції.
6.6. У випадку не підписання Учасником Акції Акту прийому-передачі про вручення Подарунку/Головного Подарунку, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Подарунок/Головний Подарунок Акції, Учасник Акції позбавляється права на отримання будь-якого Подарунку.
6.7. Переможець Акції погоджується з тим що, Виконавець Акції в частині вручення Подарунку Акції або Головного Подарунку та Організатор не відшкодовує витрати на проїзд, проживання та будь-які інші витрати пов’язані з участю в Акції та отриманням головного Подарунку.
6.8. Подарунок Акції отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
6.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохоченню Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунок Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7. Інші умови 7.1. Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням Учасником Акції Подарунків, несе Організатор Акції.
7.1.2. Учасник Акції має розуміти, що вартість Подарунків/Головного Подарунку можуть перевищувати 25% (двадцяти п'яти відсотків) однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, що може створювати для нього відповідні правові наслідки.
7.2. Взявши участь в Акції, Учасники Акції надають свою згоду на: а) на обробку в маркетингових цілях його(її) персональних даних. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Виконавець Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він проінформований про свої права визначені чинним законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Учасник Акції проінформований, що його персональні дані можуть передаватись Виконавцю Акції з метою контролю за виконанням Акції. б) використання такої інформації Організатором з метою проведення Акції у відповідності з чинним законодавством України. Копії документів, наданих Організатору, не підлягають поверненню Учасникам Акції.
7.3. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції в телеграм, що знаходиться за адресою: ___________ .
7.4. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Акції.
7.5. Організатор не вступає у дискусії між Учасниками Акції щодо визнання Учасників Акції переможцями Акції.
7.6. Організатор Акції має право відмовити в подальшій участі в Акції особі, що невірно, не повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою відповідно до даних Правил, та/або не виконала інших вимог даних Правил, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.8. Своєю участю в Акції всі Учасники Конкурсу повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

8. Телефон для звернень:
8.1. Телефон гарячої лінії: 0 800 50 09 50 Дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України. Лінія працює цілодобово без вихідних протягом періоду Акції». 2. Це Доповнення Б є невід'ємною частиною Додатку. 3. У всьому іншому, що не передбачено цим Доповненням Б, Сторони керуються положеннями Додатку. 4.

Зміни та доповнення до цього Доповнення Б вносяться за згодою Сторін в письмовій формі та підписуються в тому ж порядку, що і це Доповнення Б. 5.

Дане Доповнення Б складено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) примірнику для кожної зі Сторін.