Офіційні правила III конкурсу до Міжнародного дня Шеф-кухаря.

Офіційні правила III конкурсу до Міжнародного дня Шеф-кухаря.2

Офіційні правила III конкурсу до Міжнародного дня Шеф-кухаря.

Posted on: пт, 11/19/2021 - 15:05 By: content

1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

1.1. Організатором конкурсу під умовною назвою «Майстер-клас до дня Шеф-Кухаря» (далі — «Конкурс») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).

1.2. Виконавцем конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА», в особі директора Калашник Ярослави Володимирівни, яка діє на підставі Статуту.

1.3.Конкурс проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій України (далі – «Територія проведення конкурсу»).

1.5.Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень конкурсу не формується з внесків Учасників конкурсу.

1.6 Конкурс  проводиться у період з  14 год 00 хв. 16 листопада 2021 року до 09 год. 00 хв. 22 листопада 2021 року включно (надалі — «Строк проведення конкурсу»).

1.7.Визначення переможців відбудеться 22.11.2021р.

 

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ.

2.1. До участі в конкурсі запрошуються дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають на території України, та є вчителями або батьками учнів 1-4 класів шкіл (далі — «Учасник конкурсу»).

2.2. Учасниками конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.4. Учасники конкурсу під час участі в конкурсу зобов’язуються:

2.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.4.2. дотримуватися правил конкурсу які розташовані на сайті  https://www.abetka-healthykids.com.ua/ та на офіційній сторінці Фейсбук https://www.facebook.com/272187490226468/posts/1056458451799364/

2.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам конкурсу;

2.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в конкурсі.

2.5. Беручи участь в конкурсі, Учасник конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.6. Беручи участь в конкурсі, Учасник конкурсу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника конкурсу, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники конкурсу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором конкурсу особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в конкурсі, кожен Учасник конкурсу тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника конкурсу, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в конкурсі, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником конкурсу.


2.9. Учасник конкурсу, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в конкурсі.

2.10. Надання Учасником конкурсу недостовірних/некоректних даних для участі в конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником конкурсу, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення конкурсу.

2.11. У разі порушення Учасником конкурсу обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник конкурсу зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.12. Організатор конкурсу залишає за собою право відсторонити від участі в конкурсі Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.13. Учасник конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в конкурсі.

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ.

3.1. Для участі в конкурсі Учаснику необхідно:

3.1.1. Протягом строку з 16.11.2021р. до 22.11.2021р. розмістити на сторінці Facebook вчителя або батьків фото або відеозапис зі святкування «Міжнародного дня Шеф-кухаря» із тегом @Абетка_Харчування або залишайте фото та відеозаписи в коменарях за посиланням https://www.facebook.com/272187490226468/posts/1056458451799364/

3.1.2. Ознайомитися з правилами участі в конкурсі та погодитися з ними;

3.1.3. До 22.11.2021р. розмістити публікацію фото або відео з приготування страв які були зазначені на сторінці Facebook https://www.facebook.com/272187490226468/posts/1039121710199705/

3.2. Для участі в конкурсі враховуються лише ті дії Учасників конкурсу, що передбачені в п. 3.1. Правил, які вчинені протягом строків визначених в п. 3.1. Правил.

3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників конкурсу в соціальній мережі Facebook  

3.4. Забороняється розміщувати текстові  публікації, які:

- не відповідають Правилам;

- містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

- є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;

- містять погрози насильства або нелюдського поводження з тваринами;

- містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

- пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;

- містять екстремістські матеріали;

- пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;

- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

- порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;

- можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;

Розміщена публікація, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути видалений Організатором/Виконавцем конкурсу без попереднього повідомлення Учасника конкурсу, який розмістив таку публікацію, а Учасник конкурсу, в свою чергу, може втратити право на участь в конкурсі.

Організатор/Виконавець конкурсу залишають за собою право на видалення завантажених Учасниками конкурсних матеріалів на власний розсуд, без попереднього повідомлення Учасника конкурсу, який розмістив таку публікацію, а Учасник конкурсу, в свою чергу, може втратити право на участь в конкурсі.

3.5. Для участі в конкурсі зараховуються лише ті публікації, які відповідають вимогам зазначеним  п. 3.1.1. Правил, в іншому випадку публікація вважається незарахованою.

3.6. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання

 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ КОНКУРСУ.

5.1. Фонд Заохочень Конкурсу є обмеженим і 1 (одне) Заохочення.

Відповідальність Організатора конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Заохочень конкурсу, передбачених розділом 5 цих Правил.

Переможець отримує набори для вирощування мікрозелені та настільну гру «Happy Paw». Загальна кількість заохочень – 1 шт., загальна кількість Переможців конкурсу – 1 особа.

5.2. Організатор конкурсу залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень, або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.

5.3. Зовнішній вигляд Заохочень конкурсу (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах конкурсу, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень конкурсу.

5.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора конкурсу і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям конкурсу, що здобули на них право.

5.5. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками. 

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОРКУРСУ

6.1. Один Учасник може брати участь у розіграші Заохочення тільки один раз протягом строку проведення конкурсу.

6.2. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги до конкурсу.

6.3. 1 (один) Переможець, який здобуде право на отримання Заохочення, буде обрано за допомогою сервісу random.org серед Учасників, які виконали вимоги конкурсу, зазначені у розділі 3 цих Правил. 1 (один) Учасник конкурсу, що згідно результатів random.org буде перший у списку, вважається переможцем та отримує Заохочення, зазначене в пункті 5.1. цих Правил.

6.4. Зазначені Переможці отримають Заохочення конкурсу в порядку, визначеному в розділі 6 цих Правил. Резервні переможці здобувають право на отримання Заохочень у порядку черговості визначення резервних Учасників, у разі відмови Учасника, який здобув право на отримання Заохочення, від Заохочення, чи неможливості вручення такому Учаснику подарунку.

6.5. Результати конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.6. Виконавець конкурсу повідомляє Переможця шляхом особистих повідомлень за допомогою модератора спільноти Організатора конкурсу.

6.7. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв'язатися, то такий Учасник втратив право одержати Подарунок. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.

6.8. Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

 

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

7.1. Учасники конкурсу здобувають право на отримання Заохочення конкурсу у відповідності до розділу 6 цих Правил.

7.2. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 5.1. цих Правил, Учасник конкурсу, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 7.1. цих Правил має надіслати Організатору конкурсу наступну інформацію: копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами) або ID-картки, копію ІПН, адресу та номер відділення «Нової Пошти». Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу kotyar@osdirect.com.ua  Учасники конкурсу, беручи участь в конкурсі, тим самим надають свою безумовну згоду на це.

7.3. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні дані протягом 14 днів з дати визначення його Переможцем конкурсу, Організатор має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд.

7.4. Організатор залишає за собою право не відправляти Заохочення та переглянути результати визначення Переможця, якщо Переможець відмовляється надавати необхідні дані та інформацію вказані у цих Правилах.

7.5. Заохочення надсилається на адресу Переможця конкурсу, що вказана ним, засобами поштової та/або кур’єрської доставки на вибір Організатора. Заохочення вважається врученим Переможцю конкурсу з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям конкурсу, несе Виконавець.

7.6. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник конкурсу з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник конкурсу не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

7.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника конкурсу права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник конкурсу вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

7.9. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.9.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;

7.9.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 Правил;

7.10. Організатор/Виконавець і пов'язані з конкурсом особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень конкурсу, Учасниками конкурсу після їх одержання та/або за неможливість Учасників конкурсу скористатись наданими Заохоченнями конкурсу з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень конкурсу Учасниками Конкурсу Організатор/Виконавець й пов'язані з конкурсом особи не відповідають за подальшу їхню долю. 

 

8. ІНШІ УМОВИ КОНКУРСУ.

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення конкурсу, офіційним визнається тлумачення Організатора конкурсу, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників конкурсу та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням конкурсу, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників конкурсу.

8.2. Організатор та/або Виконавець конкурсу залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника конкурсу.

8.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення конкурсу, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Організатор конкурсу.

8.4. Оподаткування вартості Заохочень конкурсу провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.5.1. не ознайомлення Учасника конкурсу з цими Правилами конкурсу;

8.5.2. не ознайомлення Учасника конкурсу з Фондом Заохочень конкурсу та умовами отримання Заохочень;

8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення конкурсу у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця конкурсу причин;

8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками конкурсу обов'язків, передбачених у цих Правилах;

8.5.5. неотримання відповідного Заохочення конкурсу Переможцем конкурсу, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

8.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення конкурсу;

8.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням конкурсу;

8.5.8. якість надаваних перевізником послуг.

8.6. Беручи участь в конкурсі, Учасники конкурсу/Переможці конкурсу, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

8.6.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця конкурсу будуть опубліковані у Соціальній мережі без сплати будь-якої винагороди;

8.6.2. Учасник/Переможець конкурсу підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором конкурсу (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення конкурсу отриманих від Учасника конкурсу/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця конкурсу будуть оброблятися з метою використання Організатором конкурсу, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в конкурсі, Учасник конкурсу засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника конкурсу/Переможця конкурсу на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.

8.7. Організатор/Виконавець конкурсу залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками конкурсу, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником конкурсу, оплачується Учасником конкурсу самостійно за власний рахунок. Всі Учасники конкурсу самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в конкурсу (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про конкурс).

8.9. Беручи участь в конкурсі, Учасник конкурсу підтверджує повне розуміння умов конкурсу та повністю погоджується з цими Правилами.

8.10. Організатор/Виконавець конкурсу на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цьому конкурсі будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів конкурсу, або ж діє, порушуючи ці Правила конкурсу, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цим конкурсом.

8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цього конкурсу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем конкурсу, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення конкурсу, Організатор/Виконавець конкурсу можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення конкурсу, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

8.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цього конкурсу.

8.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

8.14. Ці Правила є єдиними Правилами участі в конкурсі. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором конкурсу протягом усього строку проведення конкурсу. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором конкурсу та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил конкурсу.

8.15. Своєю участю в конкурсі всі Учасники конкурсу повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

8.16. Організатор конкурсу не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора конкурсу обставини.

8.17. Грошова компенсація будь-якого Заохочення конкурсу в жодному випадку не видається.Офіційні правила III конкурсу до Міжнародного дня Шеф-кухаря.