Експертний висновок завідуючого кафедрою педагогіки та психології на комплект «Абетка харчування»

Експертний висновок завідуючого кафедрою педагогіки та психології на комплект «Абетка харчування»

Експертний висновок завідуючого кафедрою педагогіки та психології на комплект «Абетка харчування»

Posted on: ср, 10/14/2020 - 15:49 By: ak

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
на навчально-методичний комплект «Абетка харчування» для 1-го і 2-го класів середньої загальноосвітньої школи авторів О. М. Ващенко, С. О. Свириденко, О. В. Чорновіл.

 

Реформування змісту загальної середньої освіти в Україні актуалізувало чимало проблем, що вимагають негайного розв'язання. Однією з них є створення якісного навчально-методичного забезпечення. Навчально-методичний комплект «Абетка харчування» для 1-го і 2-го класів середньої загальноосвітньої школи авторів О. М. Ващенко, С. О. Свириденко, О. В. Чорновіл складається із робочих зошитів для учнів 1-го та 2-го класів та методичних рекомендацій для вчителя.

 

Особливістю навчально-методичного комплекту є те, що він має не тільки оздоровчу, але і народознавчу спрямованість. Цю особливість детально відображено у методичному матеріалі для вчителя. Слід наголосити на тому, що автори програми звернули увагу, в першу чергу, на традиції харчування українського народу та використовували сучасні підходи до організації правильного раціону.

Реалізацію програми автори передбачають у варіативності як при виборі майданчиків для впровадження, так і способів реалізації. Важливим є те, що робочий зошит «Абетка харчування» може використовуватися і як додатковий матеріал на уроках з предметів базового навчального плану «Я і Україна», «Основи здоров'я», «Довкілля», «Трудове виховання».

У варіанті програми «Абетка здоров'я» авторами поставлено цілу низку завдань і методичних вказівок щодо отримання знань про охорону здоров’я учнів. З метою вирішення цих завдань автори підібрали різноманітний матеріал, який викладено в ігровій формі. Це найбільш відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Завдання, які пропонуються в робочому зошиті, також орієнтовані на творчу роботу дитини — самостійну, в групі або колективі, з батьками. Це, в свою чергу, може мати позитивний вплив на підвищення пізнавального інтересу учнів.

У робочому зошиті також представлені творчі завдання на закріплення та актуалізацію отриманих знань, мислення, розвиток моторики рук тощо. Для емоційної розрядки та активізації пізнавальної діяльності вдало застосовуються інтерактивні ігри. Дитина в ігровій формі закріплює знання, уміння й навички. Крім того, автори пропонують такі варіанти роботи з дітьми, як інсценування, конкурси, змагання, вікторини.

Виходячи з того, що навчально-методичний комплект «Абетка харчування» є діяльнісно орієнтованим, включає різноманітні види практичної та пізнавально-пошукової діяльності учнів, автори доклали чимало зусиль, щоб забезпечити оригінальний зміст, який би не дублював валеологічного і науково-пізнавального матеріалу інших навчальних предметів, і досягли поставленої мети. Тому вважаємо, що навчально-методичний комплект «Абетка харчування» для 1-го і 2-го класів середньої загальноосвітньої школи авторів О. М. Ващенко, С. О. Свириденко, О. В. Чорновіл відповідає вимогам до наукових праць даного виду і має всі підстави для публікації з метою широкого застосування у навчально-виховному процесі початкової школи.

Завідувач кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.
к.п.н., доцент С. М. Кондратюк.